Kvalitní pelety za příznivé ceny

Námi nabízené pelety, které jsou certifikované v normě ENplus A1, mají kontrolu nejen výstupního produktu, ale také vstupních surovin. To zabezpečuje konstantní provoz tepelného zdroje po celou topnou sezónu.

Kromě kvality pelet je důležitá cena, to víme a díky perfektnímu logistickému zpracování prodeje a snížení nedůležitých nákladů, dokážeme nabídnout opravdu nejlepší možnou cenu na našem trhu!

Důležitý parametr u certifikovaných pelet?

Dřevěné pelety v normě ENplus A1 jsou vyráběny převážně z pilin a hoblin odkorněného smrku a borovice. Rozdíl v parametrech je zanedbatelný a mnohem důležitější pro správný provoz topného systému je typ kotle, jeho účinnost, nastavení, zapojení apod.

Jediným fakticky znatelným rozdílem, který jsme z uživatelského hlediska zaznamenali je míra popelnatosti. Norma udává popelnatost max. 0,7%, výsledek je ale vždy nižší a u čistě smrkových pelet se popelnatost může pohybovat až ke hranici 0,2%.

Popelnatost u pelet ENplus A1 v praxi?

V případě interierových krbových kamen na pelety, kde popel musíte vynášet přes obytné prostory a nádoba na odpopelnění je malá, je velký rozdíl mezi popelnatostí 0,2% a 0,7%. V tomto případě z uživatelského hlediska doporučujeme pelety čistě smrkové s co nejnižší popelnatostí. To je však jediný praktický důvod.